Grafitové kroužky


TREGRAPH® kroužky
TREGRAF kroužky jsou vysoce spolehlivým výrobkem pro uzavírání ventilů. Výroba TREGRAPH® kroužků se provádí za použití metody studeného lisování grafitové fólie s vytvořením homogenního produktu, vhodného pro kapaliny o teplotách do 550°C, ve vakuu až do 2200°C, a v inertní atmosféře až do 3000°C. Jsou určeny pro použití v energetice, chemickém a petrochemickém průmyslu. Speciální výztužený systém, používaný firmou Avko, snižuje výběr grafitu o 30% a zvyšuje provozní životnost kroužku.


Grafitové balení TREGRAPH®

pdf
Pro těsnění čerpadel a armatur při tlacích 250 až 300barů a teplotě dopravovaného média 500 - 600°C. Společnost AVKO nabízí svou patentovanou těsnící sadu, vhodnou jako rešení pro ručně ovládané ventily, které jsou často málo používané a větší časové mezery mezi použitím vedou ke ""šrotování"" těsnění.
Zesílené Gland těsnící sady se odlišují vysokou elasticitou a jejich O-kroužek si dlouhodobě zachovává svoje fyzikální a chemické vlastnosti, což vede ke zlepšení spolehlivosti a těsnící vlastnosti s prodlouženou životností těsnící sady.
V závislosti na struktuře povrchu hřídele a velikosti prostoru pro těsnění, společnost Avko nabízí dva druhy těsnících sad:

  • sada obsahuje pouze TREGRAPH® AR kroužky (obr. 1);
  • sada, která obsahuje kombinaci kroužků TREGRAPH® AR a kroužků AVKOPACK® 1320/320, předlisovaných do určité hustoty, což umožňuje dostatečnou flexibilitu při montáži.